Slide 01Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05 Slide 06

รับออกแบบพร้อมงานติดตั้ง ห้องสะอาด คลีนรูม

และสถานีไฟฟ้า 115-22 kV. ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

สายด่วน : (+66) 2 763 8510

info@sooksei.co.th , sooksei.eng@gmail.com

 

บทความ

ห้องสะอาด (Cleanroom) คืออะไร

พื้นที่ปิดหรือห้อง ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น

 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมปริมาณของอนุภาค
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมปริมาณเชื้อโรค,แบคทีเรีย,จุลินทรีย์ต่างๆ
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมความชื้น
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมแสงสว่างภายในห้อง
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมแรงดันลมภายในห้อง
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมการสั่นสะเทือนภายในห้อง
 • พื้นที่ปิด ที่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนอากาศภายในห้อง
 • เป็นต้น

ห้อง Cleanroom ใช้กับอุตสาหกรรมใดบ้าง

 • อุตสาหกรรม โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
 • อุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรม โรงงานผลิตยา และโรงพยาบาล
 • อุตสาหกรรม โรงานประกอบรถยนต์ และจักรยานยนต์
 • อุตสาหกรรม โรงานพ้นสี และเคลือบสี
 • อุตสาหกรรม โรงานบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อ
 • เป็นต้น

ทำไมถึงต้องมี  Cleanroom ?

 • เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปริมาณของผลผลิต  ลดผลเสียของผลผลิต
 • เพิ่มมูลค่าของผลผลิต
 • เพิ่มตลาดการแข่งขัน
 • ปรับปรุงผลผลิตให้เหมาะกับตลาดในอนาคต
 • เป็นต้น

CLEANROOM STANDARD

U.S. Federal Standard 209 E ( FS–209E ) : 1992

Class

จำนวนอนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต

≥0.1µm

≥0.2µm

≥0.3µm

≥0.5µm

≥5.0µm

1 35 7.5 3 1 n/a
10 350 75 30 10 n/a
100 n/a 750 300 100 n/a
1000 n/a n/a n/a 1000 7
10000 n/a n/a n/a 10000 70
100000 n/a n/a n/a 100000 700

 

ISO Standard 14644-1 : 1999

Class

จำนวนอนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร

≥0.1µm

≥0.2µm

≥0.3µm

≥0.5µm

≥1.0µm

≥5.0µm

ISO 1 10 2 n/a n/a n/a n/a
ISO 2 100 24 10 4 n/a n/a
ISO 3 1000 237 102 35 8 n/a
ISO 4 10000 2370 1020 353 83 n/a
ISO 5 100000 23700 10200 3530 832 29
ISO 6 1000000 237000 102000 35300 8320 293
ISO 7 n/a n/a n/a 353000 83200 2930
ISO 8 n/a n/a n/a 3530000 832000 29300
ISO 9 n/a n/a n/a 35300000 8320000 293000

 

การเปรียบเทียบ U.S. Federal Standard 209 E : 1992 กับ ISO Standard 14644-1 : 1999

FS 209E

1 10 100 1000 10000 100000

ISO 14644-1

ISO 3 ISO 4 ISO 5 ISO 6 ISO 7 ISO 8

 

มาตรฐานห้องสะอาดทางเภสัชกรรม EU GGMP : 1997 ( European Union Guide to Good Manufacturing Products )

จำนวนอนุภาคสูงสุดต่อลูกบาศก์เมตร ที่อนุญาต

Grade at rest in operation

≥0.5µm

≥5.0µm

≥0.5µm

≥5.0µm

A

3500 (ISO 5)

0

3500 (ISO 5)

0
B

3500 (ISO 5)

0

350000 (ISO 7)

2000
C

350000 (ISO 7)

2000

3500000 (ISO 8)

20000
D

3500000 (ISO 8)

20000

ไม่ได้กำหนด

ไม่ได้กำหนด

 

นิยามสถานะของการใช้งานคลีนรูม หรือห้องสะอาด (Cleanroom)

 1. สถานะ as built หมายถึงสถานะซึ่งการติดตั้งห้องสะอาดได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมอุปกรณ์ของห้องสะอาดต่างๆ ได้ถูกเชื่อมต่อและกำลังทำงานอยู่ แต่ยังไม่มีอุปกรณ์การผลิต วัสดุ หรือบุคลากรอยู่ภายในห้อง
 2. สถานะ at rest หมายถึงสถานะซึ่งการติดตั้งห้องสะอาดได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์ทั้งหลายกำลังทำงานอยู่ในลักษณะที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้จ้างและผู้จัดหา แต่ไม่มีบุคลากรอยู่ภายในห้อง
 3. สถานะ in operation หมายถึงสถานะซึ่งการติดตั้งห้องสะอาดได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมอุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์ทั้งหลายกำลังทำงานอยู่ในลักษณะตามที่กำหนด พร้อมกับมีจำนวนบุคลากรที่ระบุอยู่ภายในห้องและกำลังทำงานอยู่ในลักษณะตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

 

 

250x250 ad

สินค้าและบริการ

บริษัทฯ ให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า และงานระบบเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการออกแบบและบริหารงานโครงการเกินกว่า 10ปี รับให้บริการงานกับธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนี้

 • โรงงานอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
 • โรงพยาบาล และเวชภัณฑ์ยา
 • โรงงานสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
 • โรงงานผลิตอาหาร และห้องทดลอง
 • โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพ่นเคลือบสี
 • อื่นๆ

งานระบบเครื่องกล

งานระบบไฟฟ้า

งานบริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสากรรม

 • วัสดุอุปกรณ์งานระบบเครื่องกล
 • วัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
 • วัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า
 • อื่นๆ เป็นต้น

ลิงค์เว็บไซต์

สภาวิศวกร สมาคมก่อสร้างแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สมาคมอาคารชุดไทย
ashrae thailand สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 

ข้อมูลอัพเดท

ราคาน้ำมัน